Wiosna - najlepszy moment na założenie plantacji

Na rynku biomasy przez kilka lat trwała zapaść. Od połowy 2017 roku sytuacja uległa znacznej zmianie. Ciepłownie znowu są niezwykle zainteresowane pozyskiwaniem tego surowca.


Z powodu zastoju na rynku wstrzymywano zakładanie plantacji roślin energetycznych, bo nie był to intratny biznes. Na taką sytuację wpływ miało wiele czynników. Jednym z nich była możliwość sprowadzania z afrykańskich plantacji odpadów po produkcji oleju palmowego. Na szczęście sprowadzane na wielką skalę zapasy łusek orzecha kokosowego wyczerpały się. Ponadto nastąpiły zmiany w regulacjach prawnych dotyczących wykorzystania biomasy lokalnej (promień obszaru, z którego może być pozyskiwana biomasa nie może być większy niż 300 km od jednostki wytwórczej). Ciepłownie potrzebują biomasy agro, gdyż jej udział musi wynosić co najmniej 20% całej wykorzystywanej przez zakład biomasy. Ceny za ten surowiec już rosną. Wszystko to napawa optymizmem, jeśli chodzi o możliwości rozwoju produkcji wierzby energetycznej, co potwierdza rosnące zainteresowanie taką działalnością.


Z uwagi na wymagania wierzby energetycznej najdogodniejszym terminem zakładania plantacji jest wiosna. Wszyscy zainteresowani dywersyfikacją upraw lub własnego biznesu powinni jak najszybciej podjąć decyzje w sprawie założenia plantacji i sposobu realizacji tego planu. Może to być także alternatywa dla rolników podlegającym obowiązkowi zazieleniania. Aktualnie 5% gruntów ornych powinno być przeznaczone na ten cel, warto więc rozważyć uprawę wierzby energetycznej na takich terenach.


Wierzba energetyczna to roślina wysokoplenna. Posiada niespotykane przyrosty masy drewna w cyklu rocznym, kilkunastokrotnie większe niż las rosnący w stanie naturalnym. Cechuje ją wysoka tolerancja środowiskowa – może być uprawiana na stanowiskach nieodpowiednich do uprawy innych gatunków. Wysoka produktywność w połączeniu z niską energochłonnością produkcji oraz stosunkowo niedużymi nakładami pracy w procesie pozyskiwania biomasy sprawiają, iż produkcja może być bardzo rentowna. Plantacja nie wymaga prawie żadnych zabiegów agrotechnicznych, z wyjątkiem zabiegów wykonywanych w pierwszym roku. Produktywność plantacji trwa ponad dwie dekady. Wartość energetyczna wierzby krzewiastej jest porównywalna z miałem węglowym, stanowi cenny surowiec energetyczny, który umożliwia produkcję energii w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku naturalnemu.


Nie można jednak zapominać, iż zarówno do zakładania plantacji, jak i jej obsługi, przede wszystkim zbioru, niezbędne są specjalistyczne maszyny. Rozwiązaniem tego problemu jest podpisanie długoterminowej umowy z firmą, która nie tylko założy plantację i będzie ją obsługiwać, ale także zapewni zbyt surowca, odciążając tym samym plantatora od wielu obowiązków. To ciekawa alternatywa także i dla tych osób, które nie zajmują się na co dzień rolnictwem, a posiadają niezagospodarowany areał.


To ostatni moment na podjęcie decyzji o założeniu plantacji wierzby energetycznej dla tych wszystkich, którzy wkrótce chcieliby osiągać zyski z jej produkcji.

  • Sadzenie

    Sadzenie

  • Wierzba energetyczna
  • Galeria
  • Kontakt
  • Odwiedziny

    wszystkie 188948 | dzisiaj: 32

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com