Na czym polega atrakcyjność tego biznesu

Gwarantowany popyt

Gwarantowany popyt - To konsekwencja obowiązku zwiększania udziału w ogólnym bilansie energetycznym energii pochodzącej z biomasy.

 1. Postępująca dewastacja i degradacja środowiska naturalnego, obawy o wyczerpanie zasobów paliw kopalnych, powodują zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Coraz większą popularnością w krajach europejskich cieszą się uprawy roślin energetycznych stanowiących surowiec do produkcji paliw o zerowym bilansie dwutlenku węgla.
 2. Nowe przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami w Polsce udział tej energii w pierwotnym zużyciu ma wynieść w 2010 roku 7,5%, zaś w 2020 15%. Biorąc pod uwagę, iż obecnie wskaźnik ten wynosi około 4,5 % stanowi to poważne wyzwanie. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie uda się osiągnąć określonego w tych zobowiązaniach poziomu, Polska będzie musiała kupować tzw. zielone certyfikaty od krajów mających nadwyżki w produkcji energii odnawialnej. Byłaby to sytuacja o tyle paradoksalna, iż nasz kraj posiada naprawdę duży potencjał w zakresie rolnictwa energetycznego wynikający z faktu, iż z jednej strony mamy relatywnie niskie zapotrzebowanie na energię, z drugiej zaś jesteśmy trzecim krajem w UE po Francji i Niemczech pod względem wielkości zasobów ziemi uprawnej.
 3. W tej sytuacji rząd Polski zdeterminowany koniecznością osiągnięcia nałożonych na nasz kraj zobowiązań do zwiększenia udziału OZE /odnawialnych źródeł energii/ w ogólnym zużyciu energii oraz stałego zwiększania energii pochodzącej z plantacji energetycznych, podjął decyzję o finansowym wspieraniu inwestycji umożliwiających osiągnięcie założonych celów.
 4. Główne źródła finansowania, to w zależności od wielkości i charakteru projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 16 regionalnych programów operacyjnych oraz Sektorowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niezależnie od tego banki komercyjne oferują na preferencyjnych warunkach kredyty na zakładanie plantacji roślin energetycznych. Także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje preferencyjne pożyczki, zaś EkoFundusz specjalne granty dla przedsiębiorców zainteresowanych tego rodzaju projektami.
 5. Jak z tego wynika, nie ma obaw, że na produkcję surowców z roślin energetycznych nie będzie popytu, gdyż jest on gwarantowany. Problemem jest blisko zerowa podaż, będąca jak się wydaje skutkiem nieudanej kampanii informacyjnej sprzed kilku lat, która promując m.in uprawę wierzby energetycznej, nie uświadamiała potencjalnym plantatorom, iż to opłacalna produkcja, jednakże osiągnięcie zysków odłożone jest w czasie. Rolnicy, nieprzygotowani do nowej uprawy, bez wiedzy, umiejętności, technologii i usprzętowienia oczekiwali, że zrobią szybki biznes na małych areałach, produkując głównie sadzonki, jako ich zdaniem najbardziej rentowny interes. Tymczasem uprawa wierzby to opłacalny biznes dla ludzi posiadających odpowiednio duże zasoby ziemi, chcących zainwestować dziś i czekać na gwarantowane, stabilne przez okres co najmniej 20 lat zyski, które pojawią się w trzecim roku od założenia plantacji.

Realizacja pomysłu

Pomysł na rentowny i stabilny interes – dywersyfikacja obecnie prowadzonej działalności .
Zainteresowani uprawą wierzby energetycznej powinni być nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy niezwiązani z rolnictwem, dla których może on być atrakcyjną formą dywersyfikacji obecnie prowadzonej działalności. Atrakcyjną tym bardziej, że nie kumuluje kosztów i nie absorbuje czasu inwestora, zwłaszcza, że firma Macieja Specylaka - Specmot, specjalizuje się w prowadzeniu takich plantacji na zlecenie, począwszy od założenia, wykonania nasadzeń, prowadzenia uprawy, zbiory, po gwarancję skupu zakontraktowanego surowca. Plantacja wierzby energetycznej to bardzo bezpieczna, długofalowa inwestycja, generująca zyski przez okres wielu lat. Można powiedzieć, że zapewni inwestorowi emeryturę, rosnącą szybciej i pewniej, niż w jakimkolwiek funduszu inwestycyjnym.

Skąd biorą się pieniądze?

Pomysł na rentowny i stabilny interes – dywersyfikacja obecnie prowadzonej działalności .
Na etapie zakładania plantacji :
Bank BGŻ udziela specjalnego preferencyjnego kredytu - 2 % oprocentowania w skali roku na plantacje roślin energetycznych.
Po rozpoczęciu produkcji z 1ha:
Z Unii Europejskiej dopłaty obszarowe w wysokości 830 zł ( dane za 2013 rok ).
Średni dochód plantacji to około 2 500 zł/rok, uzyskiwany już w 3 roku od założenia plantacji.
Możliwość zagospodarowania do 300 ton osadów ściekowych, za których odbiór oczyszczalnie płacą od 30 do 95 zł za tonę.

Oferta współpracy

Nasza firma zajmuje się obsługą plantacji wierzby energetycznej. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę – od przygotowania pola poprzez nasadzenia, nadzór nad uprawą, zbiór oraz kontraktację na całość uzyskanej biomasy.

Natomiast dla plantatorów, którzy sami chcieliby sprawdzić się w uprawie wierzby energetycznej oferujemy – sprzedaż sadzonek o bardzo dużych przyrostach, ze 100% gwarancją na przyjęcie, dostarczenie technologii uprawy i zbioru, doradztwo agrotechniczne, monitoring plantacji oraz gwarancję sprzedaży uzyskanego surowca.

Prawdy i mity o wierzbie energetycznej

MITY:

 • Szybki dochód
 • Najlepszy zarobek na sadzonkach
 • Każda sadzonka jest dobra - tania najlepsza
 • Wierzba rośnie zawsze i wszędzie
 • Opłacalna uprawa na małym areale - uzyskiwanie własnego opału
 • Bezobsługowa plantacja

PRAWDY:

 • Stabilny i bezpieczny biznes, ale nie szybki. Dochody pojawiają się po 3 latach od rozpoczęcia uprawy
 • Wierzba może rosnąć prawie w każdych warunkach, ale do tego niezbedna jest wiedza i doświadczenie w zakładaniu plantacj, należy się liczyć z różnymi przyrostami biomasy
 • Prawidłowe założenie plantacji i dbałość w pierwszym roku to 80 % powodzenia inwestycji
 • Nie ma selektywnych środków zwalczających chwasty w wierzbie, dlatego jedynie nadzór doradców z długoletnią praktyką w uprawie tej rośliny gwarantuje skuteczną ochronę plantacji
 • Plantacja przynosi stały, pewny dochód przez ponad 20 lat, od 2 roku od założenia nie wymaga inwestycji
 • Najspokojniejszy z możliwych biznesów
 • Wierzba energetyczna
 • Galeria
 • Kontakt
 • Odwiedziny

  wszystkie 188948 | dzisiaj: 32

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com