Zakładanie plantacji wierzby energetycznej

Udział energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym w Polsce wciąż wzrasta. Kluczową rolę w tej strukturze odgrywa biomasa, jako źródło pozyskiwania energii odnawialnych. Najczęściej pozyskuje się ją z odpadów leśnych. Wykorzystywanie ogromnej ilości biomasy leśnej spowodowało konieczność wzrostem zainteresowania biomasą pozyskiwaną z celowych plantacji roślin energetycznych. Takimi są topinambur, miskant olbrzymi czy wierzba krzewiasta. Coraz częściej zakładane są plantacje wierzby energetycznej. Zakładanie plantacji wierzby energetycznej jest wspierane dotacjami z UE. Obecnie największe plantacje wierzby energetycznej znajdują się w Szwecji. W Polsce produkcja i pozyskiwanie biomasy z wierzby krzewiastej jest nową domeną produkcji rolniczej. Roślinę można uprawiać na różnych typach gleb pod warunkiem odpowiedniej melioracji i zapewnienia składników odżywczych.

Zakładanie plantacji wierzby energetycznej warto powierzyć specjalistycznej firmie, która zajmie się zabiegami agrotechnicznymi. Są one niezmiernie istotne szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu roślin. Na dzień dzisiejszy nie ma jednego herbicydu, który zwalczyłby wszelkie chwasty, nie uszkadzając wierzby. Dlatego nasze wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z firmami ze Szwecji i Danii pozwala nam na skuteczna walkę z chwastami. Po pierwszym roku, gdy wierzba się ukorzeni, chwasty nie będą stanowiły bariery wzrostu. Dalsza obsługa sprowadza się do ścinania i zrębkowania plantacji w cyklach 2 i 3 letnich. Gwarantujemy zbiór i zrębkowanie dla plantacji zakładanych przez naszą firmę. Posiadamy specjalistyczne kombajny oraz dysponujemy transportem kontenerowym, dzięki temu kompleksowo obsługujemy zakładane przez nas plantacje.

  • Wierzba energetyczna
  • Galeria
  • Kontakt
  • Odwiedziny

    wszystkie 192398 | dzisiaj: 475

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com