Що це за історія привабливості пояснення

Гарантований попит – це наслідок обов’язку збільшення частки у загальному енергетичному балансі енергії, що добувається з біомаси.

 1. Прогресуюча девастація та деградація природного середовища, побоювання за вичерпання запасів корисних копалин, спричиняють зацікавлення альтернативними джерелами енергії. Щораз більшою популярністю в європейських країнах користуються культури енергетичних рослин, що являються сировиною для виробництва палив з нульовим балансом вуглекислого газу.
 2. Нові законоположення Європейського Союзу у галузі кліматичної та енергетичної політики накладають на держави-учасниці обов’язок обмежувати викиди тепличних газів, з одночасним збільшенням частки відновлювальної енергії у загальному енергетичному балансі. Згідно з прийнятими зобов’язаннями у Польщі частка цієї енергії у первинному використанні повинна становити у 2010 році - 7,5%, а в 2020 - 15%. Беручи до уваги те, що сьогодні цей показник становить приблизно 4,5 %, це являється серйозним викликом. Слід пам’ятати - якщо не вдасться досягнути визначеного цими зобов'язаними рівня, Польща буде змушена купувати, т. зв. зелені сертифікати у країн, що мають надлишки виробництва відновлювальної енергії. Була би це справді парадоксальна ситуація, оскільки наша держава має справді великий потенціал у сфері енергетичного сільського господарства, який слідує з того факту, що з одного боку - у нас відносно мала потреба в енергії, а з другого – ми є третьою країною в ЄС після Франції та Німеччини по площі оброблюваних земель.
 3. У цій ситуації уряд Польщі, змушений необхідністю дотримання накладених на нашу державу зобов’язань щодо збільшення частки ВДЕ /відновлюваних джерел енергії/ у загальному обсязі використаної енергії, а також постійного збільшення енергії з енергетичних плантації, прийняв рішення про фінансову підтримку інвестицій, скерованих на досягнення поставлених цілей.
 4. Основні джерела фінансування – це, в залежності від величини і характеру проекту, Операційна програма інфраструктура і середовище, 16 регіональних операційних програм та Секторна програма розвитку сільськогосподарських територій. Окрім того, комерційні банки видають на пільгових умовах кредити для закладання плантацій енергетичних рослин. Також Національний фонд охорони навколишнього природного середовища і водного господарства пропонує пільгові позики, а Екофонд - спеціальні гранди для підприємців, зацікавлених такого роду проектами.
 5. Як звідси слідує - немає побоювань, що на виробництво сировини з енергетичних рослин не буде попиту, оскільки він гарантований. Проблемою є близька до нуля пропозиція, яка є наслідком невдалої інформаційної кампанії, що велася кілька років тому, яка рекламуючи, зокрема, вирощування енергетичної верби, не донесла до свідомості потенційних плантаторів, що це вигідне виробництво, отримання прибутків з якого, однак, є розтягнене у часі. Селяни, неготові до нової культури, без знань, без навиків, без технологій і обладнання сподівалися, що зроблять швидкий бізнес на малих ареалах, вирощуючи переважно саджанці, оскільки на їхню думку це був найбільш рентабельний бізнес. Тоді як вирощування верби - це рентабельний бізнес для людей, які мають досить великі земельні площі, які хочуть інвестувати сьогодні і очікують на гарантовані, стабільні доходити протягом принаймні 20 років, і які почнуть надходити на третій рік від моменту закладання плантації.

Realizacja pomysłu

Pomysł na rentowny i stabilny interes – dywersyfikacja obecnie prowadzonej działalności .
Zainteresowani uprawą wierzby energetycznej powinni być nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy niezwiązani z rolnictwem, dla których może on być atrakcyjną formą dywersyfikacji obecnie prowadzonej działalności. Atrakcyjną tym bardziej, że nie kumuluje kosztów i nie absorbuje czasu inwestora, zwłaszcza, że firma Macieja Specylaka - Specmot, specjalizuje się w prowadzeniu takich plantacji na zlecenie, począwszy od założenia, wykonania nasadzeń, prowadzenia uprawy, zbiory, po gwarancję skupu zakontraktowanego surowca. Plantacja wierzby energetycznej to bardzo bezpieczna, długofalowa inwestycja, generująca zyski przez okres wielu lat. Można powiedzieć, że zapewni inwestorowi emeryturę, rosnącą szybciej i pewniej, niż w jakimkolwiek funduszu inwestycyjnym.

Skąd biorą się pieniądze?

Pomysł na rentowny i stabilny interes – dywersyfikacja obecnie prowadzonej działalności .
Na etapie zakładania plantacji :
Bank BGŻ udziela specjalnego preferencyjnego kredytu - 2 % oprocentowania w skali roku na plantacje roślin energetycznych.
Po rozpoczęciu produkcji z 1ha:
Z Unii Europejskiej dopłaty obszarowe w wysokości 830 zł ( dane za 2013 rok ).
Średni dochód plantacji to około 2 500 zł/rok, uzyskiwany już w 3 roku od założenia plantacji.
Możliwość zagospodarowania do 300 ton osadów ściekowych, za których odbiór oczyszczalnie płacą od 30 do 95 zł za tonę.

Oferta współpracy

Nasza firma zajmuje się obsługą plantacji wierzby energetycznej. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę – od przygotowania pola poprzez nasadzenia, nadzór nad uprawą, zbiór oraz kontraktację na całość uzyskanej biomasy.

Natomiast dla plantatorów, którzy sami chcieliby sprawdzić się w uprawie wierzby energetycznej oferujemy – sprzedaż sadzonek o bardzo dużych przyrostach, ze 100% gwarancją na przyjęcie, dostarczenie technologii uprawy i zbioru, doradztwo agrotechniczne, monitoring plantacji oraz gwarancję sprzedaży uzyskanego surowca.

Prawdy i mity o wierzbie energetycznej

MITY:

 • Szybki dochód
 • Najlepszy zarobek na sadzonkach
 • Każda sadzonka jest dobra - tania najlepsza
 • Wierzba rośnie zawsze i wszędzie
 • Opłacalna uprawa na małym areale - uzyskiwanie własnego opału
 • Bezobsługowa plantacja

PRAWDY:

 • Stabilny i bezpieczny biznes, ale nie szybki. Dochody pojawiają się po 3 latach od rozpoczęcia uprawy
 • Wierzba może rosnąć prawie w każdych warunkach, ale do tego niezbedna jest wiedza i doświadczenie w zakładaniu plantacj, należy się liczyć z różnymi przyrostami biomasy
 • Prawidłowe założenie plantacji i dbałość w pierwszym roku to 80 % powodzenia inwestycji
 • Nie ma selektywnych środków zwalczających chwasty w wierzbie, dlatego jedynie nadzór doradców z długoletnią praktyką w uprawie tej rośliny gwarantuje skuteczną ochronę plantacji
 • Plantacja przynosi stały, pewny dochód przez ponad 20 lat, od 2 roku od założenia nie wymaga inwestycji
 • Najspokojniejszy z możliwych biznesów
 • Енергії Віллоу
 • Галерея
 • Контакт
 • Візит

  всі: 180483 | сьогодні: 46

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com